24/7 Support

Salgs og Leveringsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Alle Modena Restec AS (heretter MR) tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved kjøp erklærer kunden seg enig i betingelsene.

 

Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud gis med forbehold om vesentlige endringer i priser fra leverandør, på råvarer, valutakurser, fraktrater, etc. Følgende er det leveringsdagens pris som vil være gjeldende. Videre tar MR forbehold om å justere priser gitt i tilbud dersom volum i tilbud endres, eller delbestilling blir aktuelt.

Leveringsbetingelser

Om ikke annet er avtalt, gjelder alle priser avhentet lager. Anslått leveringstid er alltid veiledende. Antatt leveringstid er 3-5 Virkedager avhengig av mottakers postnummer. Fraktbrev skal signeres av mottaker/kunde, enten ved henting hos oss eller ved levering fra en av våre transportører. Mottaker/kunde har ansvar for å kontrollere varen ved mottak, og plikt til straks å (an)melde overfor transportør og MR om skade eller manko. Fraktbrev fra transportør skal anmerkes og signeres av sjåfør og mottaker. Forsendelse skjer på kjøpers risiko. MR tar ikke ansvar for skader og forsinkelser utenfor vår kontroll.

Kontroll av varer

Mottaker/kunde forplikter seg til å sjekke leverte varer mot egen bestilling. Mangler eller avvik må meldes MR snarest. Monterte produkt er å anses som akseptert og godkjent fra mottaker/kunde, og MR er ikke ansvarlig dersom produktene har synlige mangler eller ikke tilfredsstiller kjøpers krav til utseende.

Forsinket levering

MR har intet ansvar for leveringsforsinkelse som skyldes force majeure. Som force majeure regnes også streik og/eller lock out hos MR og/eller hos MR sine leverandører. Videre har ikke MR ansvar for uforutsette forsinkelser utenfor vår kontroll, herunder forsinkelser i levering fra våre leverandører, feil/mangler i leveranser fra leverandør, kundens disposisjoner og ekstern transport. Ved leveringsforsinkelser innunder punktene over er MR ikke ansvarlig for erstatninger og økonomiske krav fra kunde.

Salgspant

MR har salgspant i leverte varer (Pantelovens §3-14, 3-22) med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, inntil varene i sin helhet er betalt.

Retur og kreditering

Tidsfrist for retur er innen 30 dager. Retur må skje i original og uskadet emballasje. Kun hele/ubrutte pakker mottas i retur. Returforsendelser skjer på kundens regning og risiko.

Betaling og personvern

Alle priser er i NOK. Betaling med kort er trygt og enkelt. Vi godkjenner i dag VISA og Mastercard, som betalingskort. Transaksjonen går gjennom Nets. Vi samarbeider tett med VISA og Mastercard gjennom Nets for å sørge for en rask behandling av din kortinformasjon gjennom meget sikre rutiner. Ingen kan se ditt kortnummer gjennom hele betalingsprosessen. Informasjonen du oppgir ved betaling vil ikke bli lagret hos oss. Vi bruker sikker kryptert side gjennom nettbutikk leverandør Gurusoft. Og alt blir gjort i henhold til norsk lov. Kundedata blir ikke delt med/solgt til tredjepart og oppbevares ifølge norsk lov.

Kontakt oss


    opp